luni, 17 decembrie 2007

Zi de toamnă / Autumn day


În timpul grevei din această toamnă, într-o zi de joi, un telefon anunţă că urmează o şedinţă cu liderii de zonă.

Plouă insistent –
împrăştiate de vânt
frunze pretutindeni

Ploaie nemiloasă la Cugir. Mă hotărăsc rapid. Urc în Dacie. Un drum în astfel de condiţii e dificil. Voi fi, ca de atâtea ori, copilot.


Pe şosea e circulaţie intensă. Maşinile au farurile aprinse. Se circulă cu prudenţă. Până la Vinţul de Jos, mergem mult mai încet ca de obicei.

La barieră –
zeci de maşini aşteaptă
un singur tren

Drumul e liber. Ne strecurăm printre gropile pline de apă. Nu mai plouă. Privirea îmi este atrasă de o casă mică.

Pe gardul cel vechi
năpădit de caprifoi –
ultimele flori

Alături, o casă nelocuită.

Dincolo de gard
doar un bob de zmeură –
ultimul din acest an

La ieşirea din Vinţ, putem mări viteza. Am timp să privesc spre cer. Norii se împrăştie. În spatele nostru, soarele.

Curcubeu dublu
de la Acmar la Alba –
arc întins prin nori

Înveselită de curcubeu, drumul mi se pare mai uşor, Alba Iulia mai aproape.

Trotuarul ud –
frunze de arţar ce ard
îl acoperă

Încălzit de soare, municipiul bimilenar este mult mai primitor. Aşteptând să se termine şedinţa, colind magazinele şi admir frunzele copacilor care îşi iau zborul…

***


During the strike from this autumn, on a Thursday, a phone call announces a meeting with all the leaders from this area.

Rains insistently –
scattered by wind
leaves everywhere

Pitiless rain in Cugir. I make up my mind rapidly. I get into Dacia. A trip in such conditions is difficult. I will be a copilot as at so many other times.

At road, traffic intense. The cars have their headlights on. They drive cautiously. Until Vintu de Jos, we drive much slowly as usual.

At the barrier –
dozen of cars are waiting
only one train

The road is free. We steal among full waterholes. It rains no more. My eye is caught by a small house.

On old fence
invaded by lonicera –
last flowers

Next, an unpopulated house.

Across the fence
only a raspberry –
the last from this year

On leaving Vint, we can improve the speed. I have time to look towards the sky. The clouds are scattering. Behind us, the sun.

Double rainbow
from Acmar to Alba –
bow spreaded through clouds

Cheered up by the rainbow, the road seems easier, Alba Iulia closer.

Wet pavement –
maple-leaves burning
cover it

Warmed up by sun, the bimillenial city is much hospitable. Waiting the meeting end, I wander to the shops and admire the leaves from the trees which start their flight…

http://www.wonderhaikuworlds.com/viewdetail.php?post=547&type=10

Niciun comentariu: