miercuri, 1 octombrie 2014

Tiny haibunI
I'm in my grandparents’ garden, gazing to the cherry tree my grandfather has planted. Now only the cheery tree is still upright.

Two petals
falling together —
morning wind

Sunt în grădina bunicilor, privind cireşul pe care l-a plantat bunicil. Acum, numai cireşul e încă vertical.

două petale
cad împreună -
vântul dimineţii


II
I run cheerful to tell my mother:

Starry night —
in an old cherry tree
the first flower

Alerg veselă să-i spun mamei:

Noapte înstelată -
în bătrânul cireş
prima floareIII

I’m lonely in the garden. I'm looking around me and meditating.

I sip the linden tea
listening to the crickets –
moonshine

Sunt singură în grădină. Privesc în jurul meu meditând.

Sorb ceai de tei
ascultând greierii -
lumina lunii


IV
I look at my new mug. It's china porcelain with a dragon on it ...

a butterfly
hovers about the tea cup –
serene day

Privesc noua mea cană. E din porţelan chinezesc, cu un dragon pe ea...

un fluture
planează deasupra cănii de ceai -
zi senină

V
On the radio broadcast Moonlight Serenade.

under the blossomed linden
tasting from the cup of tea –
alone in the night

La radio se difuzează Sonata lunii.

sub teiul înflorit
gustând din cana cu ceai -
singur în noapte